2108

2108
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Floor Paints Colour Card


Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 162, 172, 152 (A2AC98)

LAB vrednosti: 69.36, -6.96, 8.22