2116

2116
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Floor Paints Colour Card


Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 169, 169, 164 (A9A9A4)

LAB vrednosti: 69.74, -1.13, 2.72