2119

2119
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Floor Paints Colour Card


Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 213, 176, 109 (D5B06D)

LAB vrednosti: 74.79, 7.37, 38.19