Drvo u enterijeru ton karta

Koristite providne boje kada želite zadržati prirodnu lepotu drvene površine. Ton karta sadrži 30 providnih boja. Prirodna boja drveta, sjaj, vrsta i njegova poroznost, kao i broj slojeva uvek utiču na krajnji rezultat.
Preporučuje se testiranje proizvoda.NAPOMENA!

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.