Lak lazure za drvo u enterijeru

3443 (Wenze)

3443 (Wenze)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: EP

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 110, 86, 70 (6E5646)

LAB vrednosti: 38.78, 9.24, 13.89