Lak lazure za drvo u enterijeru

3447 (Willow)

3447 (Willow)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: EP

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 192, 129, 76 (C0814C)

LAB vrednosti: 61.09, 21.31, 39.84