Lak lazure za drvo u enterijeru

3450 (Nougat)

3450 (Nougat)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: EP

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 175, 103, 72 (AF6748)

LAB vrednosti: 52.83, 28.11, 32.62