Lak lazure za drvo u enterijeru

3457 (Summerday)

3457 (Summerday)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: EP

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 232, 182, 98 (E8B662)

LAB vrednosti: 78.29, 11.27, 48.04