Lak lazure za drvo u enterijeru

3459 (Rowanberry)

3459 (Rowanberry)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: EP

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 186, 97, 80 (BA6150)

LAB vrednosti: 53.66, 35.69, 29.68