Lak lazure za drvo u enterijeru

3460 (Chili)

3460 (Chili)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: EP

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 131, 70, 68 (834644)

LAB vrednosti: 38.38, 27.76, 15.93