Lak lazure za drvo u enterijeru

3461 (Plum)

3461 (Plum)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: EP

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 102, 71, 81 (664751)

LAB vrednosti: 34.28, 15.91, 1.43