Ton karta za Tunto Fine i Tunto Karhea

colourcard TuntoTunto je proizvod iz porodice 3-dimenzioalnih završnih tekstura, Tunto Fine,  Tunto Karhea (and Tunto Stone koji ima svoju ton kartu).

Minerali u teksturom premazu omogućavaju da se površina menja u skladu sa uslovima osvetljenja.

Sa različitim alatima, Tunto premaz se može primenjivati na raznim površinskih teksturama.
Tunto Karhea daje grub, poput kamena, izgled i osećaj. Što je površina grublja veći efekat boja se postiže.

Pogledajte Tunto - Završna tekstura za unutrašnje zidoveNAPOMENA!

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.