F458 (Acropolis)

F458 (Acropolis)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: AL

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 240, 233, 222 (F0E9DE)

LAB vrednosti: 93.01, 0.79, 6.00

Exact NCS shade: 0603-Y32R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0603-Y40R

ΔE for the standard shade: 0.4