G396 (Onyx)

G396 (Onyx)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: AP

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 243, 230, 205 (F3E6CD)

LAB vrednosti: 92.16, 1.26, 13.40

Exact NCS shade: 0608-Y22R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0507-Y20R

ΔE for the standard shade: 0.9