H487 (Pumice)

H487 (Pumice)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: AP

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 202, 198, 191 (CAC6BF)

LAB vrednosti: 80.41, 0.59, 3.72

Exact NCS shade: 2002-Y33R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2002-Y

ΔE for the standard shade: 1