H497 (Kaolin)

H497 (Kaolin)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 227, 226, 219 (E3E2DB)

LAB vrednosti: 90.06, -0.64, 3.20

Exact NCS shade: 1002-G81Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 1002-G50Y

ΔE for the standard shade: 0.9