J462 (Gold ore)

J462 (Gold ore)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: AP

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 197, 167, 139 (C5A78B)

LAB vrednosti: 71.43, 8.17, 18.69

Exact NCS shade: 2616-Y35R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2020-Y40R

ΔE for the standard shade: 3