J493 (Topaz)

J493 (Topaz)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: AP

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 183, 193, 191 (B7C1BF)

LAB vrednosti: 77.56, -4.04, -0.68

Exact NCS shade: 2206-B67G

Nearest shade as per the NCS standard: S 2005-B80G

ΔE for the standard shade: 1.5