K484 (Granulite)

K484 (Granulite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: AP

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 182, 165, 146 (B6A592)

LAB vrednosti: 69.45, 4.01, 11.89

Exact NCS shade: 3208-Y32R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3010-Y30R

ΔE for the standard shade: 1.7