K499 (Granite)

K499 (Granite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 169, 171, 170 (A9ABAA)

LAB vrednosti: 70.37, -1.34, 0.45

Exact NCS shade: 3302-G04Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 3502-G

ΔE for the standard shade: 2