L408 (Carneole)

L408 (Carneole)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: C

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 170, 102, 81 (AA6651)

LAB vrednosti: 52.07, 26.68, 26.42

Exact NCS shade: 3346-Y62R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3050-Y60R

ΔE for the standard shade: 1.6