L475 (Jasper)

L475 (Jasper)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 132, 86, 73 (845649)

LAB vrednosti: 42.20, 19.34, 17.51

Exact NCS shade: 5232-Y66R

Nearest shade as per the NCS standard: S 5030-Y60R

ΔE for the standard shade: 3