L485 (Viborgite)

L485 (Viborgite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 133, 118, 104 (857668)

LAB vrednosti: 51.28, 4.10, 10.26

Exact NCS shade: 5608-Y29R

Nearest shade as per the NCS standard: S 6010-Y30R

ΔE for the standard shade: 3.2