M367 (Aquamarine)

M367 (Aquamarine)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: C

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 40, 86, 90 (28565A)

LAB vrednosti: 32.56, -18.10, -8.34

Exact NCS shade: 6133-B26G

Nearest shade as per the NCS standard: S 6530-B30G

ΔE for the standard shade: 3