N497 (Clay)

N497 (Clay)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 143, 141, 131 (8F8D83)

LAB vrednosti: 59.10, -1.04, 5.39

Exact NCS shade: 4804-G80Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 5005-G80Y

ΔE for the standard shade: 1.9