S458 (Marcasite)

S458 (Marcasite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: AP

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 168, 161, 139 (A8A18B)

LAB vrednosti: 66.94, -0.88, 12.20

Exact NCS shade: 3510-G87Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 3010-G90Y

ΔE for the standard shade: 3.1