S477 (Porphyry)

S477 (Porphyry)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 135, 106, 94 (876A5E)

LAB vrednosti: 48.09, 11.11, 12.29

Exact NCS shade: 5516-Y60R

Nearest shade as per the NCS standard: S 5020-Y60R

ΔE for the standard shade: 2.7