S481 (Staurolite)

S481 (Staurolite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 137, 124, 118 (897C76)

LAB vrednosti: 53.56, 4.86, 5.59

Exact NCS shade: 5307-Y69R

Nearest shade as per the NCS standard: S 5005-Y50R

ΔE for the standard shade: 3.4