S484 (Conglomerate)

S484 (Conglomerate)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 152, 136, 116 (988874)

LAB vrednosti: 58.36, 3.85, 13.17

Exact NCS shade: 4610-Y21R

Nearest shade as per the NCS standard: S 5010-Y10R

ΔE for the standard shade: 1.9