S493 (Epidote)

S493 (Epidote)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 90, 102, 104 (5A6668)

LAB vrednosti: 41.97, -4.33, -3.27

Exact NCS shade: 6709-B26G

Nearest shade as per the NCS standard: S 7010-B30G

ΔE for the standard shade: 3.2