V401 (Tiger's Eye)

V401 (Tiger's Eye)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 189, 152, 115 (BD9873)

LAB vrednosti: 66.63, 10.37, 25.34

Exact NCS shade: 3024-Y29R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3020-Y30R

ΔE for the standard shade: 1.8