V460 (Albite)

V460 (Albite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: AP

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 184, 166, 137 (B8A689)

LAB vrednosti: 69.82, 2.86, 17.36

Exact NCS shade: 3113-Y12R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3010-Y10R

ΔE for the standard shade: 2.3