V465 (Aventurine)

V465 (Aventurine)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: AP

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 185, 162, 145 (B9A291)

LAB vrednosti: 69.07, 6.67, 12.18

Exact NCS shade: 3011-Y48R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3010-Y50R

ΔE for the standard shade: 1