V472 (Rose Quartz)

V472 (Rose Quartz)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 180, 145, 131 (B49183)

LAB vrednosti: 64.13, 12.27, 13.16

Exact NCS shade: 3217-Y66R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3020-Y60R

ΔE for the standard shade: 2.2