V486 (Claystone)

V486 (Claystone)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: AP

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 183, 175, 165 (B7AFA5)

LAB vrednosti: 72.48, 1.51, 6.24

Exact NCS shade: 2904-Y36R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3005-Y20R

ΔE for the standard shade: 2.5