V501 (Hematite)

V501 (Hematite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 87, 79, 80 (574F50)

LAB vrednosti: 34.27, 4.05, 1.03

Exact NCS shade: 7804-R03B

Nearest shade as per the NCS standard: S 8005-R20B

ΔE for the standard shade: 4