X398 (Sulphur)

X398 (Sulphur)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: AP

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 229, 193, 136 (E5C188)

LAB vrednosti: 80.87, 7.27, 32.36

Exact NCS shade: 1427-Y17R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1030-Y10R

ΔE for the standard shade: 3