X401 (Citrine)

X401 (Citrine)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 214, 185, 153 (D6B999)

LAB vrednosti: 77.73, 7.03, 19.94

Exact NCS shade: 1916-Y31R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2020-Y30R

ΔE for the standard shade: 2.3