X457 (Apatite)

X457 (Apatite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: AP

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 195, 184, 156 (C3B89C)

LAB vrednosti: 75.75, 0.30, 15.25

Exact NCS shade: 2411-Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 2010-Y

ΔE for the standard shade: 2.5