X460 (Gypsum)

X460 (Gypsum)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: AP

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 212, 202, 182 (D4CAB6)

LAB vrednosti: 82.14, 0.93, 10.62

Exact NCS shade: 1706-Y17R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1505-Y20R

ΔE for the standard shade: 2.4