X484 (Muscovite)

X484 (Muscovite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 207, 198, 184 (CFC6B8)

LAB vrednosti: 80.74, 1.64, 7.54

Exact NCS shade: 1904-Y35R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2005-Y30R

ΔE for the standard shade: 1.2