X489 (Anthracite)

X489 (Anthracite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 69, 70, 76 (45464C)

LAB vrednosti: 29.02, 0.77, -4.13

Exact NCS shade: 8205-R69B

Nearest shade as per the NCS standard: S 8005-R50B

ΔE for the standard shade: 2.6