X497 (Lava)

X497 (Lava)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 88, 86, 80 (585650)

LAB vrednosti: 36.24, 0.04, 3.63

Exact NCS shade: 7703-G90Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 7502-Y

ΔE for the standard shade: 2.9