Y401 (Quartz)

Y401 (Quartz)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 233, 217, 197 (E9D9C5)

LAB vrednosti: 88.00, 3.11, 11.56

Exact NCS shade: 1007-Y38R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0907-Y30R

ΔE for the standard shade: 0.9