Y455 (Tuff)

Y455 (Tuff)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: AP

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 226, 220, 201 (E2DCC9)

LAB vrednosti: 88.23, -0.41, 9.43

Exact NCS shade: 1106-Y03R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1005-Y

ΔE for the standard shade: 1