Harmonija

Ljudi smatraju da su izbalansirane i harmonične šeme boja prijatne. Harmonija boja se kreira kontrastom koji definiše prostor i pomaže u identifikovanju i prepoznavanju predmeta u tom prostoru. 

Harmonija analognih boja se lako postiže biranjem susednih boja na krugu boja, kao što je žuta, narandžasta i crvena, ili tirkizna i zelena. Ponekad je boja mebla na sofi za koju treba naći odgovarajuću boju zida početna tačka za dekoraciju enterijera.

Ako sledimo principe monohromatske harmonije, možemo izabrati boju zida koja je svetlije ili tamnije nijanse  od boje sofe.

Različite boje se takođe mogu kombinovati na bazi identiteta nijansi biranjem, recimo, crvene i sive koje imaju isti sadržaj bele i crne.

Par komplementarnih boja pruža specijalni efekat dodavanjem odgovarajućeg stepena tenzije i prisustva. Parovi komplementarnih boja su žuta i ljubičasta, crvena i zelena, i plava i narandžasta.


ABC of colour selection - Harmony