Kriterijum za izbor boja

Kada se biraju boje, preporučljivo je da se bira konkretan uzorak boje, kao što je komad tkanine ili neki drugi opipljivi primer boje koja je u pitanju. U stvarnosti, nemamo uvek priliku da vidimo bilo kakav uzorak boje, pa umesto toga moramo da se oslanjamo na opise boje i na mentalne slike. Naše mentalne slike boja su različite. Na primer  ako jednu grupu ljudi zamolimo da izabere boju opisanu kao “crvena kao jabuka”, verovatno ćemo dobiti izvestan broj vrlo različitih izbora – tu može biti čak i nekoliko zelenih i žutih tonova među nijansama crvene. Napokon, jabuke postoje u mnogo boja. Često mislimo da možemo tačno da zapamtimo neku nijansu boje, ali je to skoro nemoguće zato što ljudima nedostaje “precizna” memorija za boje. A nemamo ni dovoljno reči da opišemo hiljade nijansi boja.