Tikkurila katalozi boja

Kataloge boje i proizvoda možete pronaći u svakoj specijalizovanoj prodavnici. Potražite pomoć prodavca prilikom odabira boje.Izbor proizvoda

 • Izaberite najpogodniji proizvod u zavisnosti od upotrebe i habanja površine.

Pre bojenja

 • Temperatura vazduha, površine kao i boje i lakova treba da bude najmanje +5ºС, sa izuzetkom za Kiva lak za nemeštaj, gde temperatura mora da bude najmanje +10ºС, a relativna vlažnost ispod 80%.
 • Pre upotrebe pročitajte uputstvo koje se nalazi na etiketi proizvoda.
 • Podlogu i završni premaz izaberite u istoj boji.
 • od farbanja drvenih površina sa polu-transparentnim završnim bojama, konačna boja drveta zavisi od vrste, tvrdoće drveta, njegove prirodne boje kao i od toga koliko puta je površina premazana. Pre nanošenja testirajte na maloj površini.
 • Za ujednačeni izgled polu-transparentne boje nanosite u jednakim potezima i istom smeru.

Za vreme bojenja

 • Pre i tokom primene proizvod treba dobro promešati.
 • Ukliko poslove bojenja nastavljate i sledećeg dana, četku i valjak stavite u plastičnu kesu i dobro je zatvorite.

Posle bojenja

 • Obezbediti adekvatnu ventilaciju.
 • Pre upotrebe ostavite dovoljno vremena površini da se ošuši. Jer suv površinski sloj ne znači i konačno sušenje. Konačno sušenje materijala obično zahteva nekoliko dana do dve nedelje, zavisno od vrste materiala i debljine sloja.
 • Ukoliko vam je preostalo boje, pažljivo stavite poklopac i dobro zatvorite konzervu. Otvoreni i nijansirani proizvodi nemaju produžen rok skladištenja.
 • Boje odlagati kao štetan otpad a prazne limenke reciklirati.