Farbanje enterijera

PlafoniIzbor proizvoda

 • Odaberite proizvod u skladu sa okruženjem i stepenom sjaja koji želite da postignete. Najčešće se za plafone kojiste mat proizvodi kako bi se umanjio odsjaj drugih površina. Međutim, i proizvodi sa sjajem se takođe mogu koristiti.
 • Koristite vodorazredive boje i lakove za plafonske površine.

Pre bojenja

 • Pre upotrebe pročitajte uputstvo koje se nalazi na etiketi proizvoda.
 • Optimalna temperatura u prostorijama u kojima se površine boje je +15-20°C, a relativna vlažnost vazduha ne veća od 50%. Detaljnije uputstvo proizvoda možete pronaći na njihovoj etiketi.
 • Temperatura vazduha, površine kao i boje i lakova treba da bude najmanje +5ºС, sa izuzetkom za Kiva lak za nemeštaj, gde temperatura mora da bude najmanje +10ºС, a relativna vlažnost ispod 80%.
 • Relativna vlažnost drveta ne sme da bude veća od 16%. Pažnja: Visoka relativna vlažnost olakšava rad sa vodorazredivim bijama ali usporava proces sušenja površine.
 • Pre upotrebe proizvoda obavezno pročitajte uputstvo za korišćenje.
 • Podlogu i završni premaz izaberite u istoj boji.
 • Na nove površine podlogu nanesite pre instalacije. Uverite se da je podloga suva pre nanošenja boje.
 • Kod farbanja drvenih površina sa polu-transparentnim završnim bojama, konačna boja drveta zavisi od vrste, tvrdoće drveta, njegove prirodne boje kao i od toga koliko puta je površina premazana.
 • Pre nanošenja na željenu površinu, testirajte konačnu boju na kartonu ili malom panelu kako bi dobili uvid u konačan izgled.
 • Za ujednačeni izgled polu-transparentne boje nanosite u jednakim potezima paralelno.Za vreme bojenja

 • Pre i tokom primene proizvod treba dobro promešati.
 • Ako bojite celu prostoriju, najpre krenite od plafona a zatim obojite i zidove.
 • Suv vazduh u prostorijama može da izazove prebrzo sušenje boje na vodenoj bazi tokom bojenja površina.
 • Ukliko poslove bojenja nastavljate i sledećeg dana, četku i valjak stavite u plastičnu kesu i dobro je zatvorite.Posle bojenja

 • Kako biste obezbedili povoljne uslove za sušenje boje na sobnoj temperaturi, preporučuje se da povećate temperaturu vazduha i smanjite vlažnost vazduha.
 • Pobrinite se da u prostoriji imate dobru ventilaciju.
 • Pre upotrebe ostavite dovoljno vremena površini da se ošuši. Jer suv površinski sloj ne znači i konačno sušenje. Konačno sušenje materijala obično zahteva nekoliko dana do dve nedelje, zavisno od vrste materiala i debljine sloja.
 • Ukoliko vam je preostalo boje, pažljivo stavite poklopac i dobro zatvorite konzervu. Otvoreni i nijansirani proizvodi nemaju produžen rok skladištenja.
 • Boje odlagati kao štetan otpad a prazne limenke reciklirati.