Tikkurila katalozi boja

Kataloge boje i proizvoda možete pronaći u svakoj specijalizovanoj prodavnici. Potražite pomoć prodavca prilikom odabira boje.Izbor proizvoda

 • Ne zaboravite da punila za drvo apsorbuju lakove i ulja na drugačiji način od ostale površine drveta. To može rezultirati razlikama u nijansi konačne boje.
 • Upotreba Betolux Akva boje i Betolux Akva prajmera se preporučuje za drvene i betonske podove u zgradama, podrumu ili skladištima. 

Pre bojenja

 • Proverite stanje poda i uradite neophodne strukturne popravke.
 • Temperatura vazduha, površine kao i boje i lakova treba da bude najmanje +5ºС; kod upotrebe Betolux Akva boje temperatura mora biti preko +10ºC. Relativna vlažnost treba da bude ispod 80%.
 • Relativna vlažnost drveta ne sme da bude veća od 16%.
 • Betonske površine moraju biti suve najmanje četiri nedelje. Relativna vlažnost betona mora biti ispod 97 %, a procenat po masi 4%. Za merenje sadržaja vlage, na površinu od 1m2 stavite plastiku i pričvrstite za pod. Ukoliko se ispod plastike nakon 24 h pojavi vlaga, beton još nije suv dovoljno da se tretira.
 • Pre upotrebe uvek pročitajte uputstva na etiketi proizvoda.
 • Kod farbanja drvenih površina sa polu-transparentnim završnim bojama, konačna boja drveta zavisi od vrste, tvrdoće drveta, njegove prirodne boje kao i od toga koliko puta je površina premazana.

 • Pre nanošenja na željenu površinu, testirajte konačnu boju na kartonu ili malom panelu kako bi dobili uvid u konačan izgled.

  Za ujednačeni izgled polu-transparentne boje nanosite u jednakim potezima paralelno.


Za vreme bojenja

 • Pre i tokom primene proizvod treba dobro promešati.
 • Izbegavajte nanošenje debelih slojeva i guste boje jer to usporava proces sušenja.
 • Suv vazduh u prostorijama može da izazove prebrzo sušenje boje na vodenoj bazi tokom bojenja površina.
 • Ukliko poslove bojenja nastavljate i sledećeg dana, četku i valjak stavite u plastičnu kesu i dobro je zatvorite.Alat očistite odmah nakon upotrebe kao što je navedeno u uputstvu.

Posle bojenja

 • Kako biste obezbedili povoljne uslove za sušenje boje na sobnoj temperaturi, preporučuje se da povećate temperaturu vazduha i smanjite vlažnost vazduha.
 • Pobrinite se da u prostoriji imate dobru ventilaciju.
 • Pre upotrebe ostavite dovoljno vremena površini da se ošuši. Jer suv površinski sloj ne znači i konačno sušenje. Konačno sušenje materijala obično zahteva nekoliko dana do dve nedelje, zavisno od vrste materiala i debljine sloja.
 • Ukoliko vam je preostalo boje, pažljivo stavite poklopac i dobro zatvorite konzervu. Otvoreni i nijansirani proizvodi nemaju produžen rok skladištenja.
 • Boje odlagati kao štetan otpad a prazne limenke reciklirati.